ΧΟΡΗΓΙΑ ΑDAPTIT ΣΤΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: «ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Επιχειρηματικό Συνέδριο του ΣΕΒ με τίτλο: «Οδηγός Ανάπτυξης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων» στο οποίο η ADAPTIT ήταν premium χορηγός.
Ζητούμενο του συνεδρίου ήταν η άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβίωσης, η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό και η προετοιμασία για την ταχύτερη παραγωγική ανάπτυξη. Οδηγό αποτέλεσαν τα επιτυχημένα παραδείγματα και οι διεθνείς πρακτικές.

NEXT ARTICLE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ADAPTIT ΣΤΟ MWC 2018 ΓΙΑ 8Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ

SEKEE