ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ADAPTIT ΑΠΟ ΤΗΝ IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΑDAPTIT βραβεύτηκε ως ένας νέος συνεργάτης της ΙΒΜ , ο οποίος αξιοποίησε και προώθησε με επιτυχία τις Καινοτόμες Τεχνολογίες της ΙΒΜ στον τομέα του IoT ( και συγκεκριμένα σε WORKFORCE Management με Λογισμικό ΙΒΜ ΜΑΧΙΜΟ) σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η συνεργασία με την IBM στους τομείς του Asset Management, Work Force Management and IoT λύσεων έχει στρατηγικό χαρακτήρα για την εταιρείας μας

NEXT ARTICLE

ΧΟΡΗΓIΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ

SEKEE